Personāla vadības risinājumi


PROFESIONĀLI PAKALPOJUMI JŪSU IKDIENAI - Personāla atlase, konsultācijas, personāla dokumentu audits un dokumentācijas uzturēšana atbilstoši LR Normatīvajiem aktiem.